söndag 12 mars 2017

Information kring den sökta tjänsten som förskollärare med chefsansvar på Fågelås föräldrakooperativ Hjo.


För utskriftsvänlig version, skicka mail till: Jonas@Lennartssons.com
Om tjänsten
Du som söker är en positiv och social person som gillar att arbeta med barn på den lilla enheten. Här finns möjligheter att utveckla en nära relation till både barn, kollegor och föräldrar. Här kan en tanke och idé snabbt bli verklighet då vägen mellan pedagoger och styrelse är kort. Detta möjliggör en verksamhet i förändring som utgår från barngruppens behov, utveckling och intresse.
Om du har erfarenhet av att leda en grupp eller ett brinnande intresse för ledarskap så är detta ett stort plus, då du kommer att vara enhetens operativa chef. Det innebär att du kommer att ansvara för enhetens pedagogiska utveckling i barngruppen, schemaläggning för all personal, vara en länk mellan olika instanser, att aktivt främja ett gott arbetsklimat i personalgruppen, att tillsammans med styrelsen ansvara för enhetens budget och diverse inköp samt att delta i möten och fortbildning som arrangeras av t.ex. huvudman.
Då du är utbildad förskollärare har du det yttersta ansvaret för de pedagogiska frågorna och att de matchar skollagen och förskolans läroplan. Andra punkter såsom t.ex. ekonomi och samverkan med andra instanser, kan du tillsammans med styrelsen arbeta fram på ett tillfredställande sätt. Hur just din ledarroll på förskolan Näktergalen kommer att se ut till punkt och pricka beror på hur du till viss del vill utforma den själv. Som operativ chef har du möjlighet att delegera vissa bitar och i och med det skräddarsy din egen tjänst.
På Fågelås föräldrakooperativ blir det omöjliga möjligt. Här arbetar både personal och föräldrar mot ett gemensamt mål och det är barnen. Att tillsammans göra dagarna meningsfulla för våra gemensamma barn är det som genomsyrat denna verksamhet sedan starten 1991. Ledord i detta vinnande koncept är och har varit engagemang, flexibilitet, lyhördhet och närhet.

Om verksamheten
Fågelås föräldrakooperativ är en ekonomisk förening som har funnits sedan 1991 och har sedan dess drivits av engagerade föräldrar med kunnig och pedagogisk personal i spetsen. Föreningen har en stabil ekonomi och äger, sedan en lång tid tillbaka, sina egna lokaler. Verksamheten bedrivs med föreningen som huvudman och finansieras med kommunala medel.
Föreningen har en styrelse som träffas på regelbunden basis för att samtala om och lyfta föreningens och verksamhetens frågor. På dessa möten sitter även förskolans operativa chef med som en länk mellan arbetslag och styrelse. Sittande föräldrar i styrelsen är invalda på sina platser av föreningens årsstämma.

Fågelås föräldrakooperativ består av en förskoleavdelning, Näktergalen, för barn mellan 1 till 5 år och en fritidsavdelning, Hackspetten, för barn mellan åldrarna 6 till 13 år. I nuläget består förskoleavdelningen av 20 platser där vi idag har 17 inskrivna barn. På fritidsavdelningen har vi 15 platser och i nuläget finns det 18 inskrivna barn. Vad gäller skillnaden mellan antalet platser och inskrivna barn på fritids, så har denna avdelning fått dispens av Hjo kommun.

Ditt blivande arbetslag, utöver den sökta tjänsten, består i nuläget av:
·         förskollärare 100%
·         fritidsledare 100%
·         barnskötare 100%
·         barnskötare 25%, köksansvarig 75%
·         lokalvårdare 30%
Föreningen har kollektivavtal.

Om rekryteringsprocessen
Ansökan skall vara inne senast 2017-03-31

Omfattning:                  100% varav 75% förskolelärare och 25% förskolechef.
Kompetenskrav:           Utbildad förskolelärare med några års yrkeserfarenhet.
Tillträde:                       Maj/juni eller enl. överenskommelse.

Ansökan lämnas via mail till: Jonas@Lennartssons.com
Alternativt skickas brev till:
                             Fågelås Föräldrakooperativ ek. förening
                             Att: Jonas Carlstein
                             Korsgården, G:a landsvägen 29A
                             544 94 Hjo

Ansökan skall innehålla:
                             Aktuellt CV
                             Personligt brev
                             Lärarlegitimation
                             Betyg från universitet/högskola
                             Betyg från tidigare arbetsgivare
                             Betyg från gymnasium

Utdrag ur belastningsregistret för att tjänstgöra i förskola, samt ett utdrag inför det ekonomiska ansvar som blir aktuellt, ”utdrag försäkringsförmedling RUT4426”, skall uppvisas. Dessa kan du dock komplettera med vid ev. intervju. https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-arbeta-som-forsakringsformedlare/
Vår ambition är att rekryteringsprocessen skall vara klar runt V15.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar